Background Image

 

 

 

 

 

Klachten en Kwaliteit

Als je niet tevreden bent met onze hulpverlening, dan horen we dit graag.  

Je kan dit laten weten aan je eigen ergotherapeut via hun mailadres of via een appbericht.

Als dit lastig is, kun je ook Marlous als praktijkeigenaar een mail sturen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefoon of appbericht: 06 43738746.

Vind je het moeilijk om rechtstreeks je ergotherapeut te benaderen?

Dan kun je contact opnemen met het adviespunt zorgbelang in uw regio (www.adviespuntzorgbelang.nl).
Via de website of door te bellen met 0900-2437070 kun je informeren over de mogelijkheden om een
klacht op te lossen. Een medewerker kan bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de therapeut of u helpen met het schrijven van een brief.

Als het niet lukt om samen met je ergotherapeut of met Marlous tot een oplossing te komen, dan zijn er 2 routes: 

1. Als je in behandeling bent voor Ergotherapie vergoed via de Zorgverzekeringswet: 

kun je bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen.
(www.klachtenloketparamedici.nl, 030-3100929, bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
In het kader van de WKKGZ (de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici van het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

2. Krijg je ambulante begeleiding via de Jeugdweg of WMO: 

Dan kun je terecht bij het Klachtenportaal Zorg (klachtenportaalzorg.nlThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205)

In het kader van de JW en WMO zijn wij aangesloten bij bovenstaand klachtenplatform, conform de eisen het contract met de gemeente. 

 

ZICHTBARE KWALITEIT

 Wij houden onze deskundigheid op peil omdat wij goede zorg belangrijk vinden en dit kunt u zelf controleren.

Onze ergotherapeuten staan namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma, ook wordt er getoetst of wij voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

KP is vergelijkbaar met SKJ registratie. Ergotherapeuten vallen onder de Wet Big, artikel 64 beroepen.