Background Image

 

 

 

 

 

Meldcode

Als hulpverlener gebruik ik de vijf stappen zoals genoemd in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Bij signalen die zouden kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling zal ik altijd overleggen met een collega, advies vragen bij Veilig Thuis én daarna mijn vermoedens bespreken met de betrokken persoon.

Want een veilige omgeving om in te leven is van levensbelang!