Background Image

 

 

 

 

 

Over onze werkwijze en een klein beetje over Marlous

In het leven heeft iedereen meerdere rollen, zo is iedereen dochter of zoon van, zijn velen werknemer, maar ook sporter of verzorger/ ouder van. Sommige rollen kun je kiezen, andere rollen heeft iedereen en sommigen worden je 'opgedragen'. Hoe je de rol vorm geeft, kun je voor een groot deel zelf bepalen en is voor iedereen verschillend en uniek. 

Als ergotherapeut gaan we met je in gesprek over welke rollen je hebt in het leven, welke belangrijk voor je zijn en hoe je die nu vorm geeft maar ook hoe je ze in de toekomst zou willen uitvoeren. En waar nu de schoen wringt oftewel waar ligt je probleem en wat zou je anders willen doen?

Onze manier van werken is heel praktisch: eerst kort praten, voor ons goed luisteren en vragen stellen om een beeld te krijgen van je situatie en kennis te maken maar al snel aan de slag: door bijv in kaart te brengen hoe je dag eruit ziet, of een lijst in te vullen over hoe je zintuigelijke prikkels verwerkt en vanuit hier uitleg te geven en acties uit te proberen.  Zodra dit kan, willen we graag praktische tips uit proberen. We hebben materialen om uit te lenen. 

Graag geven we zoveel mogelijk uitleg, delen we ideeën en opties met je, maar heel belangrijk vinden we het dat je zelf uitprobeert en uiteindelijke beslist welk idee, optie, tip of advies je uitkiest en opvolgt. Deze keuze is geheel aan jou. 

Als je dit wil, kan je partner, ouder of andere belangrijke persoon bij de afspraken zijn. Of kunnen we op een ander tijdstip overleggen en uitleg geven aan diegene. Ook kan samenwerken en overleggen met andere hulpverleners, een werkgever of bijvoorbeeld school/ leerkracht. Dit gaat ALTIJD in overleg met jou en alleen nadat je uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven.

We hebben een praktijkruimte om mensen te zien, maar soms is het handiger en praktischer om thuis af te spreken: daar waar het leven zich voor een groot deel afspeelt en dus ook je probleem naar voren komt. Ieders huis en omgeving is tenslotte uniek. De zorgverzekeraar vergoedt zowel ergotherapie thuis als in mijn praktijkruimte. Echter, gezien onze lange wachtlijst zijn we voorzichtig met het aanbieden van huisbezoeken; deze kosten meer tijd en die hebben we helaas soms niet. 

Wie is Marlous, de praktijkeigenaar?

Als we spreken over rollen, dan zijn de volgende voor mij belangrijk:

Ik ben moeder van 2 dochters van 9 en 12 jaar. Ik geniet van mijn meiden en hun ontwikkeling, de manier waarop ze zich ontwikkelen tot eigen personen. En worstel met de moeilijkheden die zij tegenkomen in hun ontwikkeling en continue afweging wat is goed voor hen? En hoe dat in te passen in een systeem van onderwijs?     

Daarnaast ben ik vrouw van een chronisch zieke partner. Al meer dan 20 jaar kampt hij met klachten die met name zijn slaap en zodoende zijn energie beïnvloeden. Samen proberen we steeds nieuwe wegen te bewandelen om alle ballen van ons gezin hoog te houden. Uit ervaring weet ik dat dit niet eenvoudig is en soms stress, spanning en moedeloosheid oproept. Maar ook heb ik geleerd toch te blijven proberen om problemen aan te pakken, hulp te vragen en te accepteren, ideeën uit te blijven proberen en te behouden wat ons past. Veranderen is niet altijd makkelijk maar kan veel opleveren. Soms bleken kleine veranderingen veel meer op te leveren dan we dachten!

Mijn derde belangrijke rol is die van familielid. Een direct familielid heeft ASS (syndroom van Asperger). We praten hier samen geregeld over en hij heeft mij veel geholpen om (meer) zicht te krijgen hoe autisme voor hem werkt, waar hij tegen aan loopt en waar hij juist goed in is.

Naast deze drie rollen ben ik ergotherapeut, ambulant begeleider en inmiddels ook werkgever in mijn praktijk. Ik probeer elke week opnieuw een goede balans te vinden tussen privé en werk, tijd te maken voor ontspanning en contact met vrienden en familie en ook nog mijn grenzen te bewaken als mantelzorger... Niet altijd eenvoudig maar ik doe mijn best. 

Mijn CV

Kwaliteitsregister Paramedici: Ja, sinds 2001
Lid van Ergotherapie Nederland (beroepsvereniging sinds 2001)

Lid van Vereniging voor Autisme

Lid van oudervereniging Balans en Impuls (patiëntenvereniging ADHD)

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Opleiding
1996-2000    HBO Ergotherapie; ‘Hogeschool van Amsterdam’ Amsterdam,
1992-1996    Havo diploma; Openbare Scholengemeenschap ‘De Hoge Berg’, Den Burg Texel

Werkervaring

Vanaf december 2016 tot nu Ergotherapeut en ambulante begeleider bij Ergotherapie Rozemarijn. Sinsa 2021 werken Marijne en Joshka in de praktijk, sinds 2022 Ellen en sinds 2023 Jesper. We hebben bijna altijd een ergotherapeut in opleiding (stagiaire). 


Juli 2015         Officiële start Ergotherapie Rozemarijn
Dec 2015 - dec 2016  
WMO consulent gemeente, 16 uur per week, in combinatie met eigen praktijk.
Mei 2009 – Dec 2015 
Sociotherapeut (28 uur), Triversum Alkmaar. Klinische behandelafdeling voor kinderen (4-12 jr) met (vermoeden van) psychiatrische problematiek. Er werd intensief samengewerkt met ouders met veelal eigen meervoudige problematiek, in multidisciplinair team
Mrt 2007 - Mei  2009  
Ergotherapeut en case manager Child and Adolescent Psychiatric Service (kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum) te Timaru, Nieuw Zeeland (40 uur per week). Behandelen van en case management voor kinderen (3 tot 18 jaar) en hun ouders met psychiatrische problemen in multidisciplinair team, onder verantwoordelijkheid van psychiater.
September 2006 - Januari 2007
Ergotherapeut/ Jobcoach bij Stichting React te Den Haag (24 uur per week). Doelgroep: volwassenen met chronisch psychiatrische problematiek (en veelvuldig meervoudige complexe problematiek), in samenwerking met Parnassia, Haags psychiatrisch centrum.
Februari 2005 - September 2006
Ergotherapeut bij Verpleeghuis ‘De Bieslandhof’, Stichting Pieter van Foreest te Delft (24 uur per week)
Mei 2001- Januari 2005
Ergotherapeut/ Trajectbegeleider bij ‘Leerwerkprojecten’, Stichting  Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven, Den Haag (32 uur per week) Doelgroep: jongeren (16-23 jaar) en volwassenen met chronisch psychiatrische problematiek, psychosociale en gedragsproblemen, schuldproblematiek, detentie en/ of verslavingsverleden.

Scholing

2023 ADHD bij vrouwen en meisjes; webinar

2023 Hechtingsrelaties binnen de hulpverlening (webinar 1 dag)

2021 Mini Activities Barbara Aegler, voor mensen met chronische vermoeidheid

2020           PRPP methodiek scholing, 6 dagen. 

2019        Training Flexibel werken met gezinnen, gebaseerd op PP/IAG

2017                Specialisatie Kinder ergotherapie module 1, 3 en 4

                       Jaarcongres Ergotherapie Nederland, inclusief presentatie over ASS en ergotherapie

2016                Motiverende gesprekstechnieken (2 dagen)
2015                Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (1/2 dag)
                       Time management (1 dag)
                       Verandermanagement: hoe mensen begeleiden bij veranderingen in hun dagelijkse leven (2 dagen)
2014                Training Behandeling van Sensorische informatieverwerking bij kinderen en volwassenen (10 dagen)
2001 -2014     Jaarlijks Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (muv 2007-2009)
2012               Congres ´Internationale Ergotherapie en multidisciplinaire samenwerking´ in Vilius Lithouwen (in mijn    rol als voorzitter Commissie Internationale Betrekkingen Ergotherapie Vereniging
2011               Training Bedrijfshulpverlener
2009               Omgaan met eetproblemen en angststoornissen
2008               Cursus 'Coping with voices: how to learn people to live with hearing voices' (Omgaan met stemmen        horen), (2 dagen)
2007-2008      Health and Safety Representative training (Bedrijfshulpverlener) (2 dagen per jaar).
2004               Incompany cursus ‘Omgaan met agressie’ (1 dag)
2004               Incompany cursus Psychiatrie en ziektebeelden, gerelateerd aan arbeid (1 dag)

Persoonlijke interesse (naast mijn kinderen :) )
Wandelen, hardlopen, tennis
Verhalen vertellen
Tuinieren