Background Image

 

 

 

 

 

Prikkelverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om zintuigelijke informatie vanuit de wereld om ons heen op te merken zodat we op een juiste manier kunnen reageren. Het is de samenwerking tussen onze zintuigen en wat we doen.

    

Kinderen die sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben, kunnen hierdoor worden belemmerd op de volgende gebieden:

  •  hun leervermogen: leren en onthouden gaan moeilijker
  •  hun motorische vaardigheden: kost meer tijd om ze te leren, levert frustraties op
  •  leren van schoolse vaardigheden: moeite om mee te komen op school,
  •  moeite met concetratie, aandacht en stil zitten
  •  moeite om 'op gang' te komen in de ochtend of na het kijken van tv/ filmpjes
  •  moeite met het (leren van) plannen/ organiseren van aktiviteiten
  •  frustraties bij het uitvoeren van taken: het lukt steeds niet

Kinderen kunnen juist extra gevoelig zijn voor sommige prikkels, maar ook veel minder gevoelig. Beiden zorgen voor problemen in het ontwikkelen van vaardigheden in het dagelijkse leven!

Daarom is het van groot belang om te onderzoeken of je kind wordt gehinderd door sensorische informatieverwerkings problemen.

Kinderen met ASS en ADHD/ADD hebben vaak problemen met de prikkelverwerking, maar ook kinderen zonder een diagnose kunnen moeite hebben met de prikkelverwerking waardoor ze belemmerd worden in hun ontwikkeling (sociaal, motorisch of cognitief). 

Sensorische informatieverwerkingstherapie richt zich op de verbetering van de verwerking van zintuiglijke prikkels. Het doel is dat de zintuigprikkels beter verwerkt worden, waardoor het kind ook makkelijker kan reageren op de situaties waar het in verkeert. Tijdens de therapie staat plezier in het bewegen en ondernemen van aktiviteiten voorop!

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking zie : www.nssi.nl